Ditt företags partner inom juridik, förhandling och tvistlösning

Låt mig se hur jag kan hjälpa ert företag?

Om 2foresee

Jag erbjuder kvalificerad problemlösning – praktisk såväl som juridisk – för Ditt företag och för Dina affärers bästa.

Jag har kunskap om och förståelse för olika kulturer. Alla klienter ges kvalificerat biträde ifråga om sina rättsliga angelägenheter.

I mer än 20 år har jag arbetat med juridisk rådgivning, avtal och processer i domstol. Jag har dessutom arbetat med affärer, i styrelser, med kommunikation och med ledarskap. Jag har, förutom en jur. kand.-examen från Göteborgs Universitet, en examen från IHM Business School, utbildning till marknadsekonom samt en MSc i Ledarskap och Kvalitetsutveckling från Mittuniversitetet.

Min spetskompetens inom juridiken är, förutom den sedvanliga affärsjuridiken, fastigheter och byggnader samt processer. För de klienter som har behov av att få sina rättigheter kraftfullt tillgodosedda i domstol processar jag återkommande i domstolar över hela Sverige.

Områden

Affärsjuridik

Startsida

Affärsjuridiken är mångfacetterad och kräver ett praktiskt och funktionellt handlag med ett affärsmässigt fokus och förståelse för företagens villkor.

Min kompetens här täcker bland annat in olika typer av avtal, köp och försäljning av verksamhet, biträde vid bolagsstämmor och styrelsearbete, krav och fordringar samt biträde vid förhandlingar.

Fastigheter och byggnader

Startsida

Inom området fastigheter och byggnader har jag erfarenhet av, och kan hjälpa dig med, bland annat transaktioner och upphandlingar samt problem specifika för köp, försäljning och byggnation.

Vidare har jag kompetens inom det som ingår i fastighetsrätten, exempelvis vattenrätt, miljöfrågor, servitut, arrenden och hyra.

Arbetsrätt

Startsida

Att ha anställda kan vara komplicerat och när det finns behov av att organisera om eller friställa ställs frågorna ofta på sin spets och det kan vara kostsamt att trampa fel.

Jag biträder regelbundet klienter både vid anställningar, vid omställningar, i förhandlingar med facket eller när det blivit en process i tingsrätten eller i arbetsdomstolen. Till min kompetens inom arbetsrätt tillhör också frågor om arbetsmiljö etc.

Kurser

Startsida

Att förhandla är vardag för mig – både i domstol och när det gäller affärer. För att utvecklas på förhandlingsområdet har jag skapat en metodik där förhandlingsprocessen är förankrad i en kvalitetsmässig grund. En tydlig och klar process skapar möjlighet till utveckling och erfarenhetslärande.

Jag delar gärna med mig av min kunskap när det gäller förhandlingar. Jag har därför utvecklat ett kursformat som ger deltagarna markant bättre förhandlingsteknik och goda möjligheter att nå bättre och mer lönsamma förhandlingsresultat framöver. Mina kurser innehåller både praktiska och teoretiska moment och genomförs med 12-15 deltagare under två dagar.

  • ”Good and substantial”

  • “Very interesting and hands-on! Good, real-world, examples to put things in an everyday perspective.”

  • ”Very good!”

Boka ett möte så kan vi gå igenom era behov tillsammans.

Citat från kunder

  • A thorough and competent professional who always has my company's best interest in mind.

    Nicklas Lindblad
    Nicklas Lindblad Elite Group / CEO

Några kunder

Startsida

Kontakta mig

2foresee
Odinsgatan 20 C, 411 03 Göteborg
+46 (0) 701 730052
claes.ottosson(a)2foresee.com

Göteborg

Startsida

Odinsgatan 20 C

Stockholm

Startsida

Klarabergsviadukten 63

London

Startsida

Lincoln House
926-302 High Holborn

Samarbetspartners

Startsida
Startsida
Startsida
Startsida